Hotline
Mr Tính
(P.Kinh doanh)

Mr Tính (P.Kinh doanh)

0977.70.61.61

skypenva
Ms Vân
(P.Kinh doanh)

Ms Vân (P.Kinh doanh)

0902.84.61.61

phivansaigon
Ms Linh
(P.Kinh doanh)

Ms Linh (P.Kinh doanh)

0937.79.61.61

Mr Kiệt
(P.Kinh doanh)

Mr Kiệt (P.Kinh doanh)

0937.06.61.61

kietdoanhdao
Ms Hảo
(P.Bảo hành)

Ms Hảo (P.Bảo hành)

0908.84.61.61

close

Liên hệ sản phẩm

Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử
Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử

chất lượng trong từng

đường kim mũi chỉ

Thương hiệu

Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử

D007R-452-02/AW1

Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử
Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử
Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử
Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử
Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử
Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử
Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử
Máy viền chắp 4 kim 6 chỉ điện tử


Các thương hiệu sản phẩm

Siruba
Juki
Brother
Hasaka
Bruce
Golden Wheel
KL
Eastman

CÔNG TY TNHH TM DV SX & XNK DOANH DAO

http://doanhdao.com/
http://doanhdao.com/catalog/view/theme/